statestreet
pwn
beck
mckinsey

Dla Uczestników

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Narzędzia Analityczne w Naukach Ekonomicznych" odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia 2017 r., w salach wykładowych na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27.

W ramach Konferencji odbędą się dwa bloki tematyczne:

 • Metody ilościowe w ekonomii,
 • Zastosowanie narzędzi analitycznych w zarządzaniu.

Szczegółowy zakres zagadnień znajduje się w zakładce tematyka w menu kontekstowym strony.

W celu uzyskania bieżących informacji zapraszamy do odwiedzenia fanpage’u Konferencji.

Ponadto, informujemy iż:

 • Nie pobieramy żadnych opłat, uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne!
 • Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe podczas Konferencji oraz obiady dla prelegentów!

Warunki uczestnictwa:

 • Referentami prac mogą być studenci lub doktoranci. Współautorem referatu może być pracownik naukowy.
 • Na zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji oraz wysłanie abstraktów chętni mają czas do 02.04.2017 poprzez przesłanie drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
 • Na podstawie treści przesłanych formularzy zgłoszeniowych Organizatorzy dokonają oceny proponowanych wystąpień. W związku z tym, streszczenie referatu zawarte w formularzu powinno mieć objętość minimum 1300 znaków i zawierać informacje o celach badawczych pracy oraz krótki opis metodyki wykorzystanej dla ich realizacji. Lista zakwalifikowanych na Konferencję zostanie zamieszczona na stronie do dnia 10.04.2017r.
 • Forma prezentacji jest ustna i wynosi maksymalnie 10 minut. Referat można wygłosić w języku polskim lub angielskim. Dodatkowo referent może się wspomóc prezentacją multimedialną, którą należy przesłać Organizatorom do 24.04.2017r. zgloszenia@nawne.pl
 • Istnieje możliwość opublikowania pracy powstałej na bazie planowanego referatu w monografii pokonferencyjnej, wymogi redakcyjne zostały zamieszczone poniżej.
 • Oryginalne, niepublikowane wcześniej prace, wraz ze skanem recenzji przeprowadzonej przez pracownika naukowego należy nadsyłać do 14.05.2017r., roku na adres: zgloszenia@nawne.pl

Zgłoszenia na konferncję prosimy przesyłać poprzez formularz dostępny pod tym linkiem: Formularz kwalifikacyjny

W celu uzyskania dalszych informacji zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konferencji.

Wymogi redakcyjne

 • Praca powinna zostać napisana w programie Microsoft Office Word 2007 lub 2010 oraz nazwana nazwiskami autora(ów), np. "kowalska.docx",
 • Tekst należy sformatować według załączonego szablonu (zob. dół strony),
 • Objętość pracy nie może przekroczyć 10 stron A4, łącznie z bibliografią, wszelkimi tabelami, rysunkami, grafikami czy wzorami.

Procedura wklejania tekstu do zamieszczonego poniżej szablonu jest następująca:

 • tekst najlepiej napisać systemem blokowym (bez żadnych tabulacji, marginesów);
 • po napisaniu tekstu skopiować go i wkleić w szablon - wszystko zostanie automatycznie sformatowane;
 • tabele, grafiki wstawić od razu do tekstu zgodnie z szablonem;
 • dodatkowo wszystkie grafiki, rysunki przesłać osobno w wymaganych formatach na adres zgloszenia@nawne.pl
 • stosować przypisy literaturowe śródtekstowe, na końcu wstawić zwykłą bibliografię - spis wykorzystywanej literatury (w porządku alfabetycznym).

Informacja na temat sposobu zapisu bibliografii:
Nazwisko I., Tytuł książki, Wydawnictwo, Miasto rok
przykład: Chwałowski R., Typografia typowej książki, wyd. Helion, Gliwice 2002

Prosimy o zapoznanie się z poniższą szczegółową instrukcją formatowania tekstu. Niespełnienie wymogów redakcyjnych spowoduje odrzucenie pracy!

Organizatorzy

KNAD

Koło Naukowe Analizy Danych powstało w roku 2009 od początku działalności pracując pod fachowym okiem dr hab. Barbary Pawełek, prof. UEK. Naszą misją jest propagowanie znaczenia analizy danych w praktyce gospodarczej. Swoje cele realizujemy poprzez liczne szkolenia dotyczące wykorzystania metod i narzędzi analitycznych.

Nawiązujemy współpracę z firmami biznesowymi, w ramach której organizowane są szkolenia, seminaria i inne spotkania z pracownikami różnych działów. Wszystkie te działania mają na celu pomoc w ukierunkowaniu przyszłych adeptów Analityki na rynku pracy oraz służyć ich rozwojowi i zgłębianiu wiedzy.

Prowadzimy także własne badania ekonomiczne oraz marketingowe, aktywnie i z sukcesami uczestniczymy w konferencjach i konkursach. Obecnie opiekunami Koła są dr Artur Prędki, dr Łukasz Kwiatkowski oraz mgr Mateusz Baryła.

Kontakt

Zespół Koordynacyjny ds. Konferencji NAWNE
Koło Naukowe Analizy Danych
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Adres:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych
Katedra Statystyki

ul.Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Główny koordynator: Dominik Berestecki 692 987 467
Koordynator: Michał Winiarski 694 017 066

E-mail:
konferencja.nawne@gmail.com